Zestaw do zdalnego sterowania Gardena

Zestaw do zdalnego sterowania przeznaczony jest do prywatnego użytku w domu i ogrodzie przydomowym. Przy użyciu zestawu, poprzez cztery różne kanały można zdalnie kierować dowolną ilość wtyczek Gardena (art. 7681). Każda wtyczka może obsługiwać urządzenia elektryczne posiadające maksymalne obciążenie opornościowe 3500W (żarówki) lub obciążenie indukcyjne 1500W (pompy). Zasięg transmisji wewnątrz i na zewnątrz budynków, z kontaktem wzrokowym, wynosi 50 metrów.

Aby wtyczki działały prawidłowo, muszą się znajdować w odległości przynajmniej 1 metra od siebie. Instalowanie wtyczek w otoczeniu metalowych ścian (w szczególności z blachy trapezowej lub falistej) wpłynie ujemnie na skuteczność ich działania. Wtyczki posiadają wbudowane zabezpieczenie przed dziećmi. W razie odłączenia zasilania ustawienia programowania zostają zachowane.

URUCHOMIENIE:
By uruchomić pilota należy zainstalować dołączoną baterię. Może być użyta wyłącznie 3V bateria typu CR 2032. Instalacja polega na wyciągnięciu uchwytu na baterię (1) i włożeniu baterii (2) zwracając przy tym uwagę na właściwą polaryzację (3). Całość wsuwamy z powrotem na miejsce. Wcześniej przyporządkowane do pilota wtyczki pozostają nadal przyporządkowane po wymianie baterii.

UŻYTKOWANIE:
Pilot zdalnego sterowania posiada cztery kanały (4). Do jednego kanału można przyporządkować dowolna ilość wtyczek (5) Gardena (art. 7681). Wtyczka znajdująca się w zestawie do zdalnego sterowania (art. 7680) została już przyporządkowana do kanału 1 w pilocie.
Przyporządkowywanie/usuwanie przyporządkowywania wtyczki do pilota zdalnego sterowania.
Wkładamy wtyczkę do gniazdka prądu elektrycznego. Zapala się czerwona dioda (6). Naciskamy i przytrzymujemy przez 1 sekundę przycisk „Code” (7) na obudowie wtyczki. Czerwona dioda (6) miga. Teraz naciskamy przycisk „ON” dla wybranego kanału (1,2,3 lub 4) na pilocie zdalnego sterowania. Odtąd wtyczka jest przyporządkowana do wybranego kanału, a czerwona dioda (6) świeci ciągłym światłem. By usunąć przyporządkowanie, powtarzamy procedurę, ale zamiast przycisku „ON” naciskamy przycisk „OFF” dla wybranego kanału. Także i po usunięciu przyporządkowania czerwona dioda (6) świeci ciągłym światłem.
Bezpośrednio po przyporządkowaniu i usunięciu przyporządkowania, podłączone urządzenia zostaną 2 razy na krótką chwilę włączone i wyłączone. W sytuacji, gdy żaden z przycisków na pilocie zdalnego sterowania nie będzie naciśnięty przez 15 sekund, procedura przyporządkowywania/usuwania przyporządkowywania zostanie przerwana i będzie wymagała ponowienia od początku. Wtyczka pozostaje przyporządkowywana nawet wtedy, kiedy zostanie odłączona od gniazdka prądu elektrycznego.
Wszystkie przyporządkowane kanały dla określonej wtyczki można w prosty sposób anulować. Wszystkie ustawienia zostaną zresetowane. Aby anulować ustawienia wtyczki przytrzymujemy przycisk „Code” (7) na obudowie wtyczki przez 6 sekund – do czasu, aż czerwona dioda (6) zacznie migać. Miganie trwa 10 sekund. W czasie tych 10 sekund ponownie naciskamy przycisk „Code” (7) na 1 sekundę.
Po przyporządkowaniu określonej wtyczki możemy ją włączać i wyłączać za pomocą pilota. Aby włączyć wtyczkę/wtyczki naciskamy przycisk „ON” na pilocie dla kanału, do którego wtyczka/wtyczki została/zostały przyporządkowane. Aby wyłączyć wtyczkę/wtyczki naciskamy przycisk „OFF” na pilocie dla kanału, do którego wtyczka/wtyczki została/zostały przyporządkowane.

Zestaw do zdalnego sterowania jest sprzętem zalecanym do obsługi:
- zestawu fontannowego FP 1000
- zestawu fontannowego FP 1500
- zestawu fontannowego FP 2500
- zestawu fontannowego FP 750 E
- zestawu fontannowego FP 1400 E
- zestawu fontannowego FP 2500 E
- zestawu fontannowego FP 4000 E
- zestawu fontannowego FP 7500 E
- pompy do strumyka/filtra FSP 5500
- pompy do strumyka/filtra FSP 8500
- pompy do strumyka/filtra FSP 16000
- pompy do figurek fontannowych WP 600
- pompy do figurek fontannowych WP 1200
- pompy do figurek fontannowych WP 1800
- filtra podwodnego z fontanną - zestaw FFP 3000
- filtra podwodnego z fontanną - zestaw FFP 5000
- napowietrzacza do stawu/oczka wodnego AP 180
- napowietrzacza do stawu/oczka wodnego AP 400
- reflektora podwodnego LED UL 3 S
- reflektora podwodnego UL 20