Prawo do odstąpienia od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki z towarem możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli tak zrobisz, zwrócimy Tobie wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając formularz zwrotu towaru. Wzór i zasady odstąpienia od umowy znajdziesz na naszej stronie - patrz poniżej.

1. Klientowi sklepu internetowego działającego pod adresem www.e-centrumogrodnicze.pl, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty dostarczenia zakupionego produktu i wysyłając je na adres: Niwa Centrum Ogrodnicze ul. Abrahama 2b 84-300 Lębork; e-mail: biuro@e-centrumogrodnicze.pl.
2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.
3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a. gdy przedniotem umowy jest produkt lub usługa nieprefabrykowana, wyprodukowana na wyraźne zamówienie według dostarczonej przez Ciebie specyfikacji.

b. produktów, które mają krótki termin przydatności lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w specjalnie zabezpieczonym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty poinformowania nas o chęci zwrotu towaru.

Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
Niwa Centrum Ogrodnicze
ul. Abrahama 2b
84-300 Lębork
woj. pomorskie
tel. 59 8627 113
 

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

e-CentrumOgrodnicze.pl
NIWA Centrum Ogrodnicze
ul. Abrahama 2b; 84-300 Lębork
info@e-centrumogrodnicze.pl
tel. 59 8627 113


Ja ............................................................niniejszym informuję, żę odstępuję od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer zamówienia..................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru przesyłki .......................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

Podpis.............................................................................

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość możesz także pobrać w formie elektronicznej i wydrukować poniżej (plik pdf):
http://e-centrumogrodnicze.pl/docs/formularz-odstapienia-od-umowy.pdf