Solo - warunki gwarancji


 

Warunki gwarancji dla opryskiwaczy

 

1. Gwarant zapewnia, że sprzęt jest wolny od wad fizycznych i zobowiązuje się jednocześnie, w razie ujawnienia takich wad w okresie gwarancyjnym i zakresie określonym w niniejszym dokumencie , do ich nieodpłatnego usunięcia.

 

2. Okres gwarancji przy zakupie konsumenckim wynosi 24 miesiące od daty zakupu sprzętu (12 miesięcy przy zakupie komercyjnym).

 

3. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni. W przypadku wydłużenia się okresu naprawy, klient otrzyma odpowiednią informację.

 

4. Reklamowany towar powinien być czysty i suchy.

 

5. Reklamacją nie są objęte:
- uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne lub celowe uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady.
- uszkodzenia i wady wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, przechowywania lub konserwacji,
- uszkodzenia i wady powstałe na skutek napraw, przeróbek lub zmian dokonanych przez Kupującego lub Użytkownika.