Skimmer pływający PS 2500 S Gardena

Skimmer pływający jest przeznaczony do prywatnego użytku w ogrodzie przydomowym i służy wyłącznie do czyszczenia oczek wodnych o powierzchni do 25m2. Może służyć jednocześnie jako napowietrzacz oczka. Jest urządzeniem przeznaczonym do pracy z urządzeniami i systemami nawadniającymi.

MONTAŻ:
Obydwa elementy pływające (1) wciskamy do góry w nasadki skimmera aż do wyraźnego kliknięcia, co oznacza prawidłowe zamocowanie elementów (jeden z elementów pływających jest już zamontowany fabrycznie). Rozdzielacz powietrza z dyszami napowietrzającymi (2) wciskamy od spodu i przykręcamy tak, aby dysze napowietrzające były skierowane na zewnątrz. W razie potrzeby, podobnie jak w przypadku zamgławiaczy, można przymocować skimmer do krawędzi oczka wodnego. Robimy to przekładając sznurek bądź sznurki (3) przez oczka mocujące (4) znajdujące się na spodniej stronie. Mocowanie do krawędzi oczka powinno być zgodne z kierunkiem wiatru.

URUCHOMIENIE:
Urządzenie umieszczamy w oczku i zanurzamy, aby całkowicie napełnić go wodą. Włączamy pompę przez podłączenie do gniazdka sieciowego.

PRZECHOWYWANIE:
Skimmer przechowujemy oczyszczony w suchym miejscu. Aby uniknąć trudności podczas uruchamiania wiosną, zalecamy przechowywać pompę w miejscu zabezpieczonym przed mrozem, zanurzoną w zbiorniku wypełnionym wodą.

OBSŁUGA:
Czyszczenie koszyka filtra i pianki filtrującej.
Koszyk filtra (5) oraz piankę filtrującą (6) wyciągamy z obudowy pływającej (8) i przepłukujemy czysta wodą. Po przepłukaniu ponownie montujemy oba elementy.
Dokładne czyszczenie skimmera.
Do czyszczenia urządzenia nie należy stosować środków czyszczących o działaniu korozyjnym i ściernym. Po wyjęciu z wody, wyciągamy koszyk filtra (5) oraz piankę filtrującą (6). Usuwamy rozdzielacz powietrza (2). Przez naciśnięcie zatrzasków (7) zdejmujemy obudowę pływającą (8). możemy teraz wyciągnąć samą pompę (9), a następnie wykręcić rurkę napowietrzającą (10). Z wykręconej rurki (10) ściągamy wąż napowietrzający (11). Wszystkie elementy należy umyć w czystej wodzie i złożyć w odwrotnej kolejności.
Czyszczenie pompy.
Pokrywę pompy (12) przekręcamy w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara, po czym zdejmujemy pionowo z obudowy silnika (13). Oczyszczony wirnik (14) wkładamy z powrotem do obudowy silnika (13) a całą pompę składamy w odwrotnej kolejności.


 

 

Zobacz także: