Siewniki ogrodowe Gardena - dobierz model dla swoich potrzeb

Nawozy (także wapno ogrodnicze), nasiona traw przy zakładaniu trawnika a zimą różnorakie środki antypoślizgowe, sól, żwir czy piasek możemy rozsiewać ręcznie. Są jednak urządzenia, które zrobią to dokładniej, równomierniej i w sposób mniej męczący bez konieczności brudzenia się. To siewniki ogrodowe. Znajdują zastosowanie w ogrodzie przydomowym przez okrągły rok.

Siewnik uniwersalny Classic 300 Gardena (0430)

 

Zmontowanie siewnika jest bardzo proste. Polega na połączeniu uchwytu ze zbiornikiem za pomocą załączonych wkrętów. Na przedniej powierzchni zbiornika naklejamy tabelę informacyjną (1). Montujemy także osłonę walca (4).
Ustawienie ilości rozsiewanej masy:
Należy przestrzegać zaleceń producentów nawozów.
- przed rozpoczęciem napełnieniem siewnika należy ustawić dźwignię (3) w pozycji 0 (zamknięte).
- w celu ustawienia ilości rozsiewanej masy należy dźwignię (3) odciągnąć od koła i przestawić na wybraną pozycję na skali (2) (dźwignia powinna zaskoczyć). W przypadku przerwania pracy i w czasie transportu należy dźwignię (3) ustawić na pozycję 0. Podczas ustawienia dźwigni na 0 należy ciągnąć siewnik (pozycja jałowa). W przypadku zawracania (5) należy prowadzić siewnik do tyłu i wykorzystywać pozycję jałową (zabezpiecza to przed nierównomiernym rozsiewaniem). Może być przy tym rozsypywana niewielka ilość preparatu. Funkcja swobodnego biegu jest możliwa, gdy w zbiorniku znajduje się co najmniej 750g rozsypywanego preparatu.
Czynności konserwacyjne:
Po użyciu zdjąć pokrywę walca (4), opróżnić siewnik do nawozów i wypłukać wodą - mozna to zrobić strumieniem wody. Resztki rozsiewanej substancji usunąć.

Siewnik uniwersalny Comfort 500 Gardena (0433)

Siewnik uniwersalny Comfort 800 Gardena (0435)

 

Montaż polega na zainstalowaniu walca (1). Zwracać przy tym uwagę, aby obydwa pierścienie uszczelniające (2) zostały osadzone na walcu (1). Następnie wciskamy koła jezdne do położenia krańcowego (przestrzegać oznakowanie lewe L i prawe R). Wkładamy uchwyty (3) i dokręcamy. Naklejamy tabelę informacyjną (4). Końcówkę z uchwytem sterującym (5) wsuwamy na uchwyty (3) i przykręcamy w położeniu 1 (najniższym). Cięgło Bowdena (7) wsuwamy do otworu, a następnie dźwignię (8) ustawiamy w położeniu 0. Cięgło Bowdena (7) wsuwamy do otworu listwy rozsypującej (w razie konieczności za pomocą narzędzia). Płasko przylegające cięgło Bowdena, dokręcamy dwoma śrubami przy zamkniętej listwie rozsypującej (7). Nie wolno przy tym zgiąć cięgła Bowdena. Na koniec montujemy osłonę walca (9).
Regulacja siewnika:
Wybrać na skali (6) wymaganą ilość rozsypywanego materiału zgodnie z tabelą (4) i przestrzegać wskazówek podanych przez producenta rozsypywanego materiału. Przed wprowadzeniem rozsypywanego materiału ustawić dźwignię (8) w położeniu 0 (zamknięte). Celem regulacji ilości rozsypywanego materiału zablokować ponownie dźwignię (8) w wymaganym położeniu skali (6). W razie przerw lub do transportowania ustawić dźwignię (8) w położeniu 0. Ciągnąć siewnik w pozycji 0 (funkcja swobodnego biegu). W przypadku zawracania (zobacz 5 w modelu 0430) należy prowadzić siewnik do tyłu i wykorzystywać pozycję jałową (zabezpiecza to przed nierównomiernym rozsiewaniem).
Końcówka z uchwytem sterującym (5) posiada trzystopniową skalę przedłużenia służącą do regulacji długości.

Tabela orientacyjnych nastawień siewnika:

Rodzaj nawozu
Numer nastawy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Florovit do trawników
-
-
-
O
-
-
-
-
-
-
Substral do trawników
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
Substral długo działający do trawników
-
-
-
-
O
-
-
-
-
-
Biopon do trawników
-
-
-
-
O
-
-
-
-
-
Piasek, sól, wapno do ogrodu…

w zależności od grubości ziarna:
1 - najdrobniejsze
10 - najgrubsze

 

 ____________
x - na wyposażeniu
- - poza wyposażeniem

Zobacz także: