Pompa z silnikiem benzynowym Gardena

Pompa z silnikiem benzynowym przeznaczona jest do użytku prywatnego, do prac domowych i ogrodowych. Nie jest przewidziana eksploatacja pompy w urządzeniach i systemach nawadniających w ogrodach publicznych. Można nią pompować słodka wodę, wodę deszczową i wodę z basenów pływackich zawierającą chlor.

URUCHOMIENIE:
Podłączenie przewodu ssącego.
Złącze przewodu ssącego posiada gwint 33,3mm (G 1).Od strony ssącej podłączamy szczelnie do pompy przewód zasysający odporny na próżnię (żebrowany). Nie wolno stosować żadnych systemów łączących przewody wodne. Dla uniknięcia niedrożności lub uszkodzenia turbiny, do przewodu ssącego (1) podłączamy filtr układu ssącego (2). Podłączenia dokonujemy przez złącze filtra (3) a uszczelniamy za pomocą zacisku przewodu (4). W przypadku wody zawierającej piasek można użyć dodatkowo filtra wstępnego pompy (zobacz akcesoria poniżej). Od strony silnika podłączenia węża ssącego (1) dokonujemy poprzez element połączeniowy (5) wraz z uszczelką (6), który wsuwamy poprzez nakrętkę gwintowaną (7) i przykręcamy od strony ssącej (8). Następnie wsuwamy zacisk przewodu (4) na przewód ssący (1), przewód ssący (1) zaś wsuwamy na element połączeniowy (5) i mocujemy szczelnie za pomocą zacisku przewodu (4).
Podłączanie przewodu ciśnieniowego.
Złącze ciśnieniowe wyposażone jest w gwint 33,3mm (G 1), do którego podłączane mogą być za pomocą systemów przyłączeniowych firmy GARDENA zarówno przewody 13mm (1/2"), 16mm (5/8") lub 19mm (3/4").
Element połączeniowy (5) wraz z uszczelką (6) wsuwamy poprzez nakrętkę gwintowaną (7) i przykręcamy od strony tłocznej (9). Zacisk przewodu (4) wsuwamy na przewód ciśnieniowy (10), przewód ciśnieniowy (10) wsuwamy na element połączeniowy (5) i mocujemy szczelnie za pomocą zacisku przewodu (4). Optymalna wydajność tłoczenia pompy osiągana jest przy zastosowaniu przewodów 19mm (3/4“) w połączeniu z Profi-System GARDENA (np. nr artykułu 1752) lub 25mm (1") z oprzyrządowaniem mosiężnym firmy GARDENA (nr artykułu 7142).
Równoległe podłączanie przewodów ciśnieniowych.
W przypadku równoległego podłączania kilku przewodów ciśnieniowych lub innych urządzeń można stosować rozdzielacz podwójny lub poczwórny GARDENA (nr artykułu 8193/8194/940). Rozdzielacz podwójny lub poczwórny przykręcać bezpośrednio na gwint od strony tłocznej (9).

OBSŁUGA:
Przygotowanie do pracy.
Ustawiamy pompę w bezpiecznej odległości od tłoczonego medium. Przy wyłączonym silniku ustawiamy pompę płasko na podłożu. Sprawdzamy poziom benzyny (mieszanka dla silnika dwusuwowego 40 : 1) i filtr powietrza. Filtr układu ssącego (2) zanurzamy w tłoczonym medium.
Wypełnianie pompy tłoczoną cieczą.
Przed każdym uruchomieniem wypełnić pompę tłoczoną cieczą (około 1,5 l).W tym celu wykręcamy osłonę (11) dla tłoczonego medium z króćca wlotowego (12). Komorę pompy napełniamy całkowicie poprzez króciec wlotowy (12) tłoczoną cieczą, po czym ponownie dokręcamy ręcznie osłonę (11) na króćcu wlotowym (12). Uciążliwości związane z koniecznością każdorazowego zalewania pompy mozna uniknąć przez zastosowanie zaworu zwrotnego (zobacz akcesoria poniżej).
Uruchamianie silnika.
Silnik jest dostosowany do spalania mieszanki w stosunku 40 : 1 z benzyny bezołowiowej (Normal / Super) i oleju SAE 10W-31. Zbiornik ma pojemność 0,55 l. Nigdy nie stosujemy samej benzyny lub mieszanki 100 : 1, gdyż możemy w ten sposób na stałe uszkodzić silnik. Nie stosujemy mieszanki, która została przygotowana wcześniej niż przed 90 dniami.
Zimny silnik. Ustawiamy przełącznik zapłonu (13) w położeniu “I” (włączone). Wyciskamy 10 x pompkę rozrusznika (14). Ustawiamy dźwignię (15) w pozycji Start. Dźwignię gazu (16) ustawiamy w pozycji Max. Dla zapewnienia optymalnej wydajności zasysania mocujemy przewód ciśnieniowy przy uruchamianiu na wysokości 1 - 2m. Dociskamy pałąk (17) pompy w dół i pociągamy za linkę (18) do momentu nieznacznego oporu. Następnie energicznie pociągamy za linkę (18) nie dopuszczając do całkowitego rozwinięcia, co może doprowadzić do jej uszkodzenia. Potem powoli popuszczamy linkę (18), aby jej nie uszkodzić (nie dopuścić do szybkiego zwinięcia). Postępujemy tak aż do momentu krótkiego uruchomienia silnika. Teraz ustawiamy dźwignię (15) w pozycji 1/2. Ponownie pociągamy za linkę do momentu uruchomienia silnika. Dźwignię gazu (16) ustawiamy w pozycji 1/2. Po okresie rozgrzewania wynoszącym około 30 sekund ustawiamy dźwignię (15) w położeniu Run, a dźwignię gazu (16) na wymaganą ilość tłoczenia w zakresie od Min do Max.
Ciepły silnik. Postępujemy podobnie jak w przypadku zimnego silnika, jednak nie uruchamiamy pompki (14) a dźwignię (15) od razu ustawiamy w pozycji Run.
Silnik uzyskuje swoją maksymalną moc dopiero po 5 - 8 godzinach od pierwszego uruchomienia. W tym okresie czasu nie wolno eksploatować silnika w zakresie pełnego obciążenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie silnika. Minimalna ilość przepływu wynosi 90 l/h (= 1,5 l/min). Nie wolno stosować urządzeń o mniejszym przepływie. W przypadku stosowania pompy w celu zwiększenia ciśnienia nie wolno przekroczyć maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia wewnętrznego wynoszącego 6 bar (po stronie tłocznej). Zwiększane ciśnienie wyjściowe i ciśnienie pompy sumują się, np.: ciśnienie na zaworze wody 2 bar a ciśnienie pompy 2,5 bar = ciśnienie całkowite to 4,5 bar.

______________
* - przy założeniu: wydajność zraszacza ok. 750 l/h, ciśnienie przy zraszaczu ok. 2 bar, wysokość zasysania ok. 0,5 m, zastosowanie węża 19mm (3/4") i elementów przyłączeniowych GARDENA Profi-System. W przypadku zastosowania węża 13mm (1/2"), podana długość węża zmniejsza się przeciętnie do 1/5, z np. 100 do 20 metrów.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT:
W przypadku dłuższych okresów unieruchomienia (np. w zimie) spuścić paliwo i przechowujemy urządzenie w suchym miejscu, niezagrożonym zamarznięciem. Wykręcamy śrubę spustową (19) i spuszczamy wodę. Gdy woda zostanie całkowicie usunięta, wkręcamy ponownie śrubę spustową (19). Odkręcamy pokrywę wlewu paliwa (20), po czym przechylić pompę w kierunku króćca wlotowego benzyny (21) i spuszczamy benzynę do przygotowanego pojemnika. Naciskamy kilkakrotnie pompkę rozrusznika (14) do momentu, gdy benzyna nie będzie widoczna w przezroczystym przewodzie. Przechylamy ponownie pompę w kierunku króćca wlotowego benzyny (21) i upewniamy się, że nie ma już benzyny w zbiorniku. Dokręcić ponownie pokrywę wlewu benzyny (20).

KONSERWACJA:
Do czynności konserwacyjnych należy min.: czyszczenie filtra powietrza, świecy zapłonowej i wymiana filtra paliwa. Po używaniu pompy do tłoczenia chlorowanej wody dokonujemy jej przepłukania.

 

 

 Akcesoria do pomp GARDENA
czyli wszystko, czego potrzebuje pompa do prawidłowego podłączenia i działania

1. Filtr do pompy Gardena (1730)
2. Rozdzielacz podwójny Gardena (8193)
3. Zawór podwójny Gardena (0940)
4. Rozdzielacz poczwórny Gardena (8194)
5. Filtr ssący z zaworem zwrotnym 1" Gardena (1727)
6. Zestaw przyłączeniowy węża 3/4" do pompy Gardena (1752)
7. Węże ogrodowe

Zobacz także: