Pilarki elektryczne Stiga

Model SE 170 Q

MONTAŻ:
Przed montażem prowadnicy (1) upewniamy się, że hamulec łańcucha (2) nie jest włączony. Następnie odkręcamy pokrętło (3) i otwieramy karter (4), aby dojść do wałka zębatego napędu (5) i do nasadu prowadnicy. Płytkę napinającą (6) na prowadnicy całkowicie obracamy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Montujemy łańcuch na prowadnicy przestrzegając zachowania kierunku obrotu. Nawijamy łańcuch wokół kółka zębatego napędu (5). Powtórnie montujemy karter (4), zakręcając pokrętło (3) bez dokręcania go do oporu. Łańcuch napinamy obracając pierścieniem zewnętrznym (7) zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Trzymając uniesiona prowadnicę dokręcamy całkowicie pokrętło (3) (napięcie jest prawidłowe w momencie, gdy trzymając łańcuch w połowie prowadnicy, ogniwa napędzające nie wychodzą z bruzdy).

URUCHOMIENIE:
Przed uruchomieniem urządzenia upewniamy się, że zbiornik oleju smarującego prowadnicę i łańcuch tnący jest napełniony olejem. Olej uzupełniamy po odkręceniu korka wlewu (8). Aktualny stan oleju jest widoczny przez przeźroczysta kontrolkę (9). Zalecany do smarowania olej to olej biodegradowalny do pilarek łańcuchowych 1l Stiga.
Przewody przedłużacza muszą być jakości nie niższej niż typ H07RN-F lub H07VV-F o minimalnym przekroju 2,5mm2 i o zalecanej długości maksymalnej 30 metrów.
Przewód przedłużacza zaczepiamy do blokady przewodu (10), znajdującej się na tylnym uchwycie. Zwalniamy hamulec łańcucha (2), urządzenie chwytamy mocno dwiema rękami, po czym naciskamy przycisk awaryjny (11) i uruchamiamy włącznik (12). Zatrzymanie następuje po zwolnieniu włącznika (12). Urządzenie wyposażono w sworzeń blokady łańcucha, który ma za zadanie zatrzymanie wstecznego ruchu łańcucha w momencie hamowania łańcucha lub, gdy łańcuch spadnie z prowadnicy.

Ostrzenie łańcucha:
W celu dobrego naostrzenia łańcucha potrzebny jest prowadnik pilnika oraz okrągły pilnik o średnicy 4mm (modele: SE 170 Q, SE 182 Q i SE 202 Q).

Modele: SE 180 Q i SE 202 Q

MONTAŻ i URUCHOMIENIE:
Podobnie jak w modelu wyżej. Przy montażu łańcucha i prowadnicy, po nawinięciu łańcucha na wałek zębaty napędu (5), obracamy zewnętrzny pierścień (7), aż oba oznaczenia na pierścieniu i na karterze będą się stykały (13).


Zobacz także: