Opryskiwacze ciśnieniowe z serii Titan Marolex

Opryskiwacz plecakowy przeznaczony jest do przeprowadzenia zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych w uprawach inspektowych i szklarniowych, na plantacjach. Służą do oprysków środkami ochrony roslin i płynnymi nawozami w sadach, uprawach polowych i szklarniach.

1. -  Dysza regulowana: pozwala dowolnie kształtować strumień rozpylanej cieczy
2. - Uszczelnienie przeciwpyłowe: przedłuża "żywotność" lancy przez zachowanie sterylności jej wewnętrznych elementów
3. - Lanca teleskopowa: sięga wyżej bez konieczności stosowania drabiny i oddala rozpylany preparat na bezpieczną dla użytkownika odległość
4. - Projektowanie CAD: "Komputerowe Wspomaganie Projektowania"; zapewnia idealne dopasowanie elementów opryskiwacza
5. - Specjalny filtr: zabezpiecza dysze przed zablokowaniem zanieczyszczeniami
6. - Trójwarstwowy wężyk: 100% bezpieczeństwa
7. - Wysokowydajna pompa: zmniejsza wysiłek użytkowania podczas pompowania
8. - Bezinwazyjne mocowanie śrubowe: dzięki unikalnej konstrukcji zbiornika Titan wyeliminowano otwory konstrukcyjno-mocujące przy jego podstawie, przedłużając tym samym jego żywotność.

Wyposażenie opryskiwacza (w każdym opakowaniu opryskiwacza Profession znajduje się):
1. Kompletny zbiornik z pompą i dźwignią.
2. Wąż z nakrętkami i rurką zasysającą oraz rączką lancy zintegrowaną z zaworem dozującym.
3. Lanca teleskopowa z dyszą regulowaną MR 1,5 m.
4. Dodatkowe części i uszczelki oraz smar silikonowy.
5. Instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną.

Przygotowanie do pracy opryskiwacza:

Zbiornik (1) wykonany jest z tworzywa sztucznego. W górnej jego części znajduje się gwintowany wlew zamykany nakrętką zbiornika (2). We wlewie umieszczony jest lejek. W podstawie zbiornika zamocowany jest wałek dźwigni (3). Dźwignia połączona jest poprzez cięgno (4) z tłokiem pompy (5). W celu zmontowania opryskiwacza należy przykręcić część węża, zakończoną rurką zasysającą (6) do pompy, a następnie połączyć lancę (7) z rączką lancy zintegrowaną z zaworem dozującym (8). Po napełnieniu opryskiwacza cieczą poprzez lejek z filtrem i założeniu go na plecy, należy jedną ręką ująć lancę, a drugą rękojeść dźwigni (9). W celu uzyskania ciśnienia należy wykonać kilka ruchów dźwignią. W czasie wykonywania dźwignią ruchów wahadłowych góra-dół wprowadza się pompę  w ruch posuwisto zwrotny. Ruch tłoka w górę powoduje zasysanie cieczy do cylindra pompy, a ruch w dół tłoczenie cieczy do zbiornika. Lancę teleskopową ustawiamy na odpowiednią długość i dokręcamy tulejkę blokującą teleskop (10) aby pod ciśnieniem lanca nie rozsuwała się.
Oprysk rozpoczynamy przez naciśnięcie dźwigni (11). Jej naciśnięcie i przesunięcie do przodu powoduje pracę ciągłą - nie musimy już przytrzymywać dźwigni by opryskiwacz działał.
Schemat montażu klamry i pasa przedstawia 12.

Zalecenia eksploatacyjne:
Nie zaleca się napełniania zbiornika powyżej pojemności roboczej. Opryskiwacz powinien być przechowywany w miejscach nienasłonecznionych, w temperaturze powyżej +4⁰C. Podczas pracy ze środkami chemicznymi należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP oraz ściśle przestrzegać zaleceń podanych na opakowaniu środków chemicznych. Po skończonej pracy opryskiwacz należy całkowicie opróżnić z cieczy, przepłukać kilkakrotnie wodą i oczyścić filterek w rękojeści. Po złożeniu należy opryskiwacz przedmuchać powietrzem. Resztki cieczy pozostawione w lancy mogą w zimie pod wpływem ujemnych temperatur spowodować uszkodzenie zaworu i rękojeści przez rozsadzenie tych elementów lodem.
Gdy w momencie pompowania opryskiwacza dźwignia pompy (9) zatrzyma się, jest to znak, że uzyskano maksymalne ciśnienie robocze. Dalsze pompowanie spowoduje otwarcie się zaworu bezpieczeństwa. Nieprawidłowe działanie dyszy wylotowej przy osiągnięciu maksymalnego ciśnienia może być spowodowane utratą ciśnienia przez nie dokręcone elementy. W tej sytuacji należy sprawdzić nakrętkę węża (R80f - element nad 6) w pompie lub przy zaworze dozującym, czy są odpowiednio dokręcone. Po stwierdzeniu nieszczelności należy dokręcić nakrętki. Jeżeli po dokręceniu nakrętek problem z dyszą występuje nadal, to przyczyną może być wypadnięcie rurki zasysającej z końcówki węża.
W celu zamontowania rurki zasysającej należy:
- wylać resztki płynu z opryskiwacza;
- pozbyć się ciśnienia w pompie poprzez uruchomienie zaworu dozującego;
- odkręcić nakrętkę R80f przy pompie;
- przekręcić zbiornik do góry dnem, rurka zasysająca powinna wypaść samoczynnie, UWAGA! po przekręceniu zbiornika wypłyną również resztki cieczy z pompy
- rurkę zasysającą należy włożyć w końcówkę węża, następnie końcówkę węża należy wcisnąć w wąż, naciągnąć nakrętkę, a następnie całość dokręcić do pompy.

Przystosowanie dla leworęcznych:
Opryskiwacz w wersji fabrycznej przystosowany jest dla użytkownika praworęcznego. Producent przewidział jednak możliwość modyfikacji opryskiwacza we własnym zakresie w celu stworzenia wersji dla leworęcznego użytkownika. W tym celu należy:
- odpiąć zawleczki przy cięgnie (4);
- wyciągnąć cały zespół dźwigni z podstawy zbiornika i pompy;
- odkręcić dwie górne nakrętki: zbiornika i pompy (wraz z całym zespołem pompy) i zamienić je miejscami;
- zamocować cały zespół dźwigni z przeciwnej strony zbiornika i zabezpieczyć go zawleczkami.

Do zwiększenia skuteczności oprysku środkami chemicznymi polecamy zastosowanie potasowego mydła ogrodniczego lub potasowego mydła ogrodniczego z dodatkiem skrzypu.
 

 

 

Akcesoria do opryskiwaczy MAROLEX:

 Wszystkie lance produkcji Marolex są wzajemnie wymienne (ten sam gwint w zawprze dozującym). Lance umożliwiają użycie dodatkowych przedłużaczy firmy Marolex, produkowanych w długościach 60 i 100cm. Do opryskiwaczy Marolex pasują dysze stożkowe, deflektorowe, płaskostrumieniowe oraz z regulacją kąta oprysku. Konstrukcja wszystkich lanc Marolex pozwala na zastosowanie dysz również innych światowych producentów.

Zobacz także: