Opryskiwacze ciśnieniowe z serii Profession Marolex

Opryskiwacze przeznaczone są do ochrony upraw sadowniczych, warzywnych, winorośli oraz do niszczenia chwastów i insektów. Sprawdzają się idealnie podczas prac ochronnych i pielęgnacyjnych środkami ochrony roślin i płynnymi nawozami w sadach, ogrodach, na plantacjach oraz w szkółkacj leśnych, zadrzewieniowych i ozdobnych.

1. -  Dysza regulowana: pozwala dowolnie kształtować strumień rozpylanej cieczy
2. - Uszczelnienie przeciwpyłowe: przedłuża "żywotność" lancy przez zachowanie sterylności jej wewnętrznych elementów
3. - Lanca teleskopowa: sięga wyżej bez konieczności stosowania drabiny i oddala rozpylany preparat na bezpieczną dla użytkownika odległość
4. - Projektowanie CAD: "Komputerowe Wspomaganie Projektowania"; zapewnia idealne dopasowanie elementów opryskiwacza
5. - Specjalny filtr: zabezpiecza dysze przed zablokowaniem zanieczyszczeniami
6. - Trójwarstwowy wężyk: 100% bezpieczeństwa
7. - Wysokowydajna pompa: zmniejsza wysiłek użytkowania podczas pompowania
8. - Wygodny uchwyt: do chwilowego zamocowania lancy, zabezpiecza przed zanieczyszczeniem lancy ziemią i błotem
9. - Zawór bezpieczeństwa: zabezpiecza zbiornik przed nadmiernym ciśnieniem
10. - Zbiornik wysokociśnieniowy: dzięki innowacyjnej technologii i indywidualnym, kilkustopniowym testom zapewnia 100% bezpieczeństwo przy minimalnym ciężarze.

Wyposażenie opryskiwacza (w każdym opakowaniu opryskiwacza Profession znajduje się):
1. Kompletny opryskiwacz z pompą, wężem oraz rączką lancy wraz z zaworem dozującym.
2. Lanca teleskopowa z dyszą regulowaną MR 1,5 mm.
3. Lejek z sitkiem.
4. Dodatkowe części i uszczelki oraz smar silikonowy.
5. Instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną.

Przygotowanie do pracy opryskiwacza:

Do pierwszej próby zaleca się użyć czystej wody. Wkładamy pompę (1) do zbiornika (2), dokręcamy nakrętkę (3), pompujemy opryskiwacz i sprawdzamy działanie zaworu bezpieczeństwa, unosząc uchwyt zaworu (4) do góry. Sporządzamy ciecz zgodnie z zaleceniami na opakowaniu środka do oprysku. Wkręcamy lancę (5) w korpus zaworu dozującego R020j (6), jednocześnie sprawdzając czy  w zaworze znajduje się oring 11,3x2,4 - R47c (7). Odkręcamy pompę i wlewamy ciecz do zbiornika, używając lejka. Wkładamy pompę, dokręcamy nakrętkę pompy i pompujemy aż do uzyskania dobrego rozpylenia lub otworzenia się zaworu bezpieczeństwa. Po nadmiernym napompowaniu zawór (8) otwiera się samoczynnie wypuszczając nadmiar powietrza. Lancę teleskopową ustawiamy na odpowiednią długość i dokręcamy tulejkę blokującą teleskop (9) aby pod ciśnieniem lanca nie rozsuwała się. Po napełnieniu zbiornika i napompowaniu do maksymalnego ciśnienia, opryskiwacz można używać nosząc go na pasku na ramieniu lub przenosząc za rączkę pompy na miejsce użytkowania. W tym celu należy rączkę tłoka zablokować w pompie przez wciśnięcie i przekręcenie o 90o (10).
Po próbnym napompowaniu zbiornika (7-10 ruchów pompą) pociągamy za uchwyt zaworu - powietrze powinno wydostać się z zaworu. Po puszczeniu uchwytu powietrze nie ma prawa wydostawać się z zaworu (8). Należy sprawdzić czy nakrętka zaworu bezpieczeństwa (11) dokręcona jest do oporu.
Oprysk rozpoczynamy przez naciśnięcie dźwigni (12). Jej naciśnięcie i przesunięcie do przodu powoduje pracę ciągłą - nie musimy już przytrzymywać dźwigni by opryskiwacz działał.

Zalecenia eksploatacyjne:
W czasie pracy nie należy kłaść opryskiwacza na boku, ponieważ zamiast cieczy zostanie zassane powietrze. Nie zaleca się napełniania zbiornika powyżej pojemności roboczej. Opryskiwacz powinien być przechowywany w miejscach nienasłonecznionych, w temperaturze powyżej +4⁰C. Opryskiwacza skażonego nie należy używać do innych celów niż był użyty. Po skończonej pracy opryskiwacz należy całkowicie opróżnić z cieczy, przepłukać kilkakrotnie wodą i oczyścić filterek w rękojeści. Po złożeniu należy opryskiwacz przedmuchać powietrzem. Przy zwiększonych oporach: tłoka pompy, przycisku zaworu dozującego lub zaworu bezpieczeństwa należy nasmarować uszczelki smarem silikonowym. Pominięcie smarowania może spowodować uszkodzenie uszczelek i utratę gwarancji. Podczas pracy ze środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP, oraz ściśle przestrzegać zaleceń podanych na opakowaniu środków chemicznych. Resztki cieczy pozostawione w lancy mogą w zimie pod wpływem ujemnych temperatur spowodować uszkodzenie zaworu i rękojeści przez rozsadzenie tych elementów lodem.

Do zwiększenia skuteczności oprysku środkami chemicznymi polecamy zastosowanie potasowego mydła ogrodniczego lub potasowego mydła ogrodniczego z dodatkiem skrzypu.
 

 


Akcesoria do opryskiwaczy MAROLEX:

 Wszystkie lance produkcji Marolex są wzajemnie wymienne (ten sam gwint w zawprze dozującym). Lance umożliwiają użycie dodatkowych przedłużaczy firmy Marolex, produkowanych w długościach 60 i 100cm. Do opryskiwaczy Marolex pasują dysze stożkowe, deflektorowe, płaskostrumieniowe oraz z regulacją kąta oprysku. Konstrukcja wszystkich lanc Marolex pozwala na zastosowanie dysz również innych światowych producentów.

Zobacz także: