Marolex - warunki gwarancji

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. Terytorialny zakres gwarancji ogranicza się do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Uszkodzoną część lub opryskiwacz zgłoszony do naprawy gwarancyjnej należy dostarczyć do punktu sprzedaży lub przesłać do firmy Marolex. W przypadku uszkodzenia części lub zespołu prosimy przesłać do firmy jedynie uszkodzoną część lub zespół.

3. Brudne i zanieczyszczone środkami chemicznymi opryskiwacze, dostarczone w ramach reklamacji nie będą naprawiane. Należy je wcześniej dokładnie oczyścić!

4. Naprawy są realizowane po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie wyrobu przy używaniu go zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach eksploatacyjnych określonych w instrukcji obsługi.

5. Naprawy wykonywane we własnym zakresie powinny być przeprowadzane wyłącznie z użyciem oryginalnych części Marolex.

6. W razie, gdy w okresie gwarancji ujawni się wada towaru, gwarant jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wady w terminie 14 dni.

7. Liczba napraw po wykonaniu, których sprzedawca nie może odmówić wymiany towaru na nowy (w wypadku, gdy nadal występują w nim wady) wynosi 3.

8. Nie uważa się za naprawę gwarancyjną czynności wymienionych w instrukcji obsługi, jako czynności należących do normalnej obsługi eksploatacyjnej przez uprawnionego z gwarancji.

9. Producent nie uzna reklamacji z tytułu gwarancji, jeżeli dokonano zmiany regulacji ciśnienia, niewłaściwie składowano, konserwowano lub eksploatowano opryskiwacz.

10. Za uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy użytkownika firma nie odpowiada. Wymiany uszkodzonych części firma może wykonać odpłatnie.