Łuparka do drewna KHS 5200 Al-ko - prezentacja modelu

Łuparka jest przeznaczona do użytku przydomowego oraz w ogrodzie. Zastosowanie łuparki: do rozłupywania drewna o określonych gabarytach. Model idealny do łupania drewna kominkowego.

Łuparka elektryczna KHS 5200 Al-ko

1. - Osłona blaszana
2. - Suwak kłody
3. - Rury prowadzące kłody
4. - Klin rozłupujący: wielokrotnie spawany
5. - Drąg tłokowy
6. - Pałąk transportowy
7. - Włącznik przy silniku elektrycznym
8. - Dźwignia obsługowa
9. - Nóżki tylne
10. - Stopa nakładana
11. - Pozycja parkowania kół transportowych
12. - Nóżki przednie
13. - Drążek poprzeczny z przodu.

Przygotowanie do pracy:
Maszyna w trakcie pracy powinna stać na twardej i wypoziomowanej powierzchni (z lekkim spadkiem w kierunku dźwigni obsługowej <8>). W przypadku skośnego ustawienia w kierunku klina rozłupującego, wiąże się to z utratą siły rozłupywania. Kółka transportowe służą tylko do przemieszczania urządzenia a przed rozpoczęciem pracy powinny zostać zdemontowane z nóżek podporowych i zamontowane w pozycji parkowania (11). Nie można zapominać o odkręceniu o ok. 3-4 obroty motylkowej śruby odpowietrzającej znajdującej się od spodniej strony.

Właściwe łupanie:
Po prawidłowym umieszczeniu kłody między rurami prowadzącymi (3) naciskamy ręką zielony przycisk silnika elektrycznego (7) i przytrzymujemy go. Po osiągnięciu przez silnik maksymalnej liczby obrotów, drugą ręką naciskamy dźwignię obsługową (8) w dół. W tym czasie suwak kłody (2) przyciska drewno do klina rozłupującego. Następuje rozłupanie. Zwolnienie dźwigni obsługowej lub zielonego przycisku silnika elektrycznego powoduje powrót suwaka kłody na swoją pozycję wyjściową.

Urządzenie zostało wyposażone w wyłącznik przeciążeniowy, który w przypadku przeciążenia łuparki wyłącza urządzenie.

Stosować przedłużacze elektryczne w osłonie gumowej wg H07RN-F o przekrojach żyły co najmniej 2,5 mm2.

Czynności konserwacyjno-pielęgnacyjne:
 - regularnie czyścić prowadnicę suwaka kłody, przede wszystkim w przypadku rozłupywania drewna żywicznego,
 - klin rozłupujący można w razie potrzeby naostrzyć pilnikiem,
 - sprawdzanie stanu oleju hydraulicznego - jego wymiana nie jest wymagana; do uzupełnienia braków używamy olejów o klasie lepkości HLP 46. Zbyt niski poziom oleju hydraulicznego może ograniczyć moc urządzenia bądź sprawić, że suwak kłody nie będzie się przesuwał.