Kosy spalinowe BC 4125 i BC 4535 Al-ko - porównujemy modele

Urządzenia są przeznaczone do przycinania i koszenia domowych trawników.

MONTAŻ:
Uchwyt. Na drążek (1) zakładamy gumowy mankiet (2). Czterema śrubami z gniazdem sześciokątnym mocujemy dolną klamrę (3) i element pośredni (4). Uchwyt w kształcie kierownicy (5) wkładamy do oprawy i mocujemy za pomocą górnej klamry (6) i czterech śrub z gniazdem sześciokątnym.
Pokrywa ochronna. Metalową płytkę (7) kładziemy pod pokrywą ochronną (8) i przykręcamy czterema śrubami. Nóż wbudowany w pokrywę ochronną automatycznie przycina żyłkę tnącą na optymalną długość.
Głowica z żyłką tnącą. Usuwamy zawleczkę (9) oraz kołnierz (10). Klucz sześciokątny (11) wkładamy do otworu tarczy zabierakowej (12), a głowicę (13) przykręcamy do trzpienia prowadzącego wału napędowego (lewy gwint). Następnie tarczę zabierakową (12) unieruchamiamy za pomocą klucza, aby zacisnąć głowicę (13).
Tarcza tnąca. Mniejsze zabezpieczenie demontujemy z osłony (8). Osłona jest podwójna – mniejsza jest zatrzaskiwana w większej. Jak w przypadku głowicy z żyłką usuwamy zawleczkę (9) oraz kołnierz (10). Tarczę tnącą układamy na tarczy zabierakowej (12) tak, aby otwór tarczy znajdował się dokładnie na okręgu tarczy zabierakowej. Kołnierz (10) zakładamy na tarczy tnącej w taki sposób, by płaska strona była skierowana w stronę tarczy tnącej. Nakrętkę mocującą (14) przykręcamy na trzpieniu prowadzącym – w tym celu klucz sześciokątny (11) wkładamy w przewidziany do tego celu otwór i dokręcamy. Nakrętkę (14) zabezpieczamy klinem poprzecznym.

OBSŁUGA:
Urządzenia są wyposażone w silnik dwusuwowy, który wymaga skomponowania mieszanki benzyny i oleju smarowego. Stosujemy paliwo wymieszane z olejem do silników 2-suwowych w stosunku 25:1.

Uruchomieniezobacz poradnik.
Podczas przycinania i koszenia eksploatujemy silnik zawsze w górnym zakresie prędkości obrotowej. W celu wydłużenia żyłki tnącej silnik przełączamy na pełne obroty a głowicę tnącą lekko uderzamy o podłoże – linka zostanie automatycznie wydłużona a nóż w osłonie skraca żyłkę na odpowiednią długość.
Urządzenie jest wyposażone w filtr powietrza oraz paliwa, które należy regularnie czyścić.
Regulację cięgien elastycznych przeprowadzamy śrubą regulacyjną (15).
 
 

Zobacz także: