Instrukcja uruchamiania kosiarki i kosy spalinowej - poradnik

Przed rozpoczęciem koszenia warto zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi. Sposoby uruchamiania poszczególnych urządzeń zazwyczaj różnią się między sobą, zwłaszcza pomiędzy różnymi producentami. Jednak jest sporo wspólnych i uniwersalnych czynności, których wykonanie jest niezbędne. Niniejszy artykuł nie wyczerpuje tematu i nie zastępuje wskazówek zawartych w instrukcjach obsługi poszczególnych urządzeń.

Pierwszym elementem, który należy sprawdzić przed pierwszym uruchomieniem kosiarki bądź kosy spalinowej czterosuwowej jest zbadanie poziomu oleju w silniku. Większość producentów nie zalewa silników olejem, a jeśli już to czyni to tylko w modelach topowych. Nie mając jasnej informacji, czy silnik jest zalany olejem czy nie należy przyjąć, że wlanie odpowiedniej ilości oleju należy do obowiązków właściciela sprzętu. Ilość oleju niezbędną do zalania silnika należy znaleźć w instrukcji obsługi silnika. Dla kosiarek spalinowych to najczęściej wielkości oscylujące wokół 600ml.

Sposób wprowadzania silnika w ruch jest inne dla sprzętu elektrycznego i spalinowego. Rozruch silnika elektrycznego jest bardzo prosty, dlatego zajmiemy się silnikami spalinowymi.

1. Kosiarki spalinowe

Regulujemy żądaną wysokość koszenia za pomocą dźwigni centralnej regulacji bądź za pomocą dźwigni przy każdym z kół (fot.1).

Ustawiamy regulator prędkości pracy w pozycji maksymalnej FAST(fot. 2).

Większość dobrych i bardzo dobrych kosiarek jest wyposażona w silnik firmy Briggs&Stratton, który przed uruchomieniem często wymaga trzykrotnego naciśnięcia przycisku pompki paliwa (fot. 3).

Przyciągamy dźwignię hamulca noża w kierunku uchwytu (fot. 4).

Dźwignia ta może różnie wyglądać - najczęściej ma postać cienkiego metalowego lub szerszego plastikowego kabłąka odstającego nieco od uchwytu głównego. Następnie lokalizujemy rączkę linki rozrusznika (fot. 5) i wciąż trzymając dźwignię hamulca noża jak na fot. 4, energicznie szarpiemy za uchwyt linki rozrusznika (fot. 6). W modelach z rozrusznikiem elektrycznym  wystarczy jedynie przekręcić kluczyk rozrusznika.


Najlepsze efekty uzyskamy kosząc trawnik na jednakowej wysokości oraz na przemian w obu kierunkach.
Po zakończeniu pracy przesuwamy dźwignię regulatora prędkości pracy do pozycji minimalnej SLOW i zwalniamy dźwignię hamulca (fot. 4) oraz odłączamy nasadkę ze świecy zapłonowej. W modelach z rozrusznikiem elektrycznym wyjąć kluczyk ze stacyjki. Przed jakimkolwiek użyciem kosiarki odczekać do całkowitego zatrzymania się noża.

2. Kosy spalinowe

Umieszczamy przełącznik stopu, znajdujący się na uchwycie tam gdzie znajduje się dźwignia przepustnicy, w pozycji START (fot. 7, 8).

Przekręcamy dźwignię filtra powietrza (fot. 9, 10) na gaźniku do pozycji zamkniętej "-.-" (ten element silnika bywa różnie oznaczany i umieszczany).

Naciskając równocześnie na dźwignię bezpieczeństwa i gazu (obie dźwignie wokół przycisków na fot. 7, 8) często możemy skorzystać z przycisku blokującego, po którego wyciśnięciu nie musimy już blokować ręcznie obu dźwigien. Dodatkowo wiele modeli posiada podobną do fot. 3 pompkę, której kilkakrotne naciśnięcie spowoduje dostarczenie świeżej porcji paliwa do gaźnika.

Teraz jedną ręką mocno blokujemy silnik, a drugą chwytamy i energicznie szarpiemy za uchwyt linki rozrusznika pamiętając, by najpierw nieco naprężyć linkę (do momentu poczucia pierwszego lekkiego oporu) i by nie dopuścić do całkowitego rozwinięcia linki. Pociągamy kilkakrotnie, aż do momentu pierwszych oznak uruchomienia. W tym momencie możemy już przesunąć dźwignię ssania do pozycji otwartej ("RUN' bądź "I") i pociągać za linkę aż do uruchomienia silnika. Nie należy pociągać za linkę rozrusznika ani dopuszczać do jej samoistnego zahaczania o przeszkody, co skutkuje załączeniem rozrusznika, podczas pracy silnika - może to doprowadzić do rozerwania rozrusznika (powstała w ten sposób wada nie podlega reklamacji). Tak uruchomiony silnik od razu kręci głowicą bądź nożem tnącym. By temu zapobiec naciskamy dźwignię gazu.
W celu wyłączenia silnika zwalniamy spust gazu i po wprowadzeniu silnik na obroty minimalne, przesuwamy dźwignię przepustnicy na pozycję STOP.


Zobacz także:


Opracował: