Aeratory i wertykulatory Stiga - porównanie Stiga VE 32 i Stiga Silex SVP 40 B

Aerator elektryczny RE 30 Stiga

Grabienie trawnika i usuwanie z niego obumarłych resztek trawy zapewnia następujące korzyści:
- powietrze może penetrować w dół do warstwy gleby, ułatwiając odparowywanie wilgoci (zapobiega to ekspansji mchów),
- luźny mech można sakryfikować i gromadzić w koszu na trawę,
- korzenie traw są dzielone, co zwiększa ich liczbę. W rezultacie trawnik staje się gęstszy i bardziej zwarty.
Trawnika nie należy poddawać aeracji zbyt wczesną wiosną, ponieważ łatwo wtedy o wyrywanie korzeni traw. Z zastosowaniem aeratora najlepiej wstrzymać się do trzeciego koszenia trawnika. Przed zabiegiem aeracji trawnika trawa powinna być jak najkrótsza i mieć maksymalną wysokość 4cm. Sam zabieg można przeprowadzić z koszem lub bez kosza. jeśli kosz nie jest używany, wygrabiona trawa będzie równomiernie rozrzucona za maszyną.

MONTAŻ
Montujemy uchwyt kabla (1) w dolnym odcinku uchwytu. Dolny odcinek uchwytu (2) wciskamy w odpowiednie otwory w obudowie maszyny. Uchwyt ten blokujemy za pomocą dwóch wkrętów (3). Następnie montujemy pośrednie odcinki uchwytu (4) za pomocą dwóch śrub (5) i pokręteł (6). Górny odcinek uchwytu montujemy w odcinkach pośrednich używając dwóch śrub (7) i pokręteł (8). Uchwyt z otworami rozrusznika montujemy tak, by znalazł się po prawej stronie. Sam rozrusznik elektryczny (9) mocujemy dwoma wkrętami (10). Kabel idący od rozrusznika mocujemy do uchwytu dwoma zaciskami (11).
Montaż kosza na trawę wymaga otwarcia klapy (12). Jego prawidłowe osadzenie polega na dobrym wpasowaniu w szczeliny obudowy.

URUCHOMIENIE
Przechylamy aerator aż przednie koła podniosą się na wysokość ok. 5cm od podłoża. Wtedy naciskamy i przytrzymujemy przycisk (13). Jednocześnie wciskamy uchwyt prowadzący (14). Dopiero teraz możemy puścić przycisk (13) i opuścić przednie koła.

UŻYTKOWANIE
Element roboczy należy ustawić w jednej z 3 różnych wysokości:
- (15) – pozycja transportowa: 10mm nad podłożem
- (16) – pozycja czyszczenia: na poziomie trawnika
- (17) – aeracja trawnika 3mm od góry.
Lewę i prawą dźwignię należy ustawić na tej samej wysokości.
Należy stosować kable, których parametry nie są gorsze niż parametry kabla gumowego H07 RN-F o średnicy minimalnej 3 x 1,5mm2.

REGULACJA I KONSERWACJA
Maszyna nie wymaga żadnej regularnej konserwacji poza utrzymywaniem w czystości.
Pasek napędowy elementu roboczego jest regulowany. W celu jego regulacji należy zdjąć osłonę silnika (18) (odkręcamy trzy wkręty). Luzujemy śruby regulacyjne silnika i popychamy silnik do przodu, aż pasek zostanie prawidłowo naprężony. Sprawdzamy, czy silnik jest naprężony równomiernie po obu stronach, po czym dokręcamy śruby regulacyjne silnika.

Wertykulator elektryczny VE 32 Stiga

Pionowe koszenie trawnika zapewnia następujące korzyści:
- powietrze może penetrować w dół do warstwy gleby, ułatwiając odparowywanie wilgoci (zapobiega to ekspansji mchów),
- luźny mech można sakryfikować i gromadzić w koszu na trawę,
- korzenie traw są dzielone, co zwiększa ich liczbę. W rezultacie trawnik staje się gęstszy i bardziej zwarty.
Przed zabiegiem wertykulacji trawnika trawa powinna być jak najkrótsza i mieć maksymalną wysokość 4cm. Sam zabieg można przeprowadzić z koszem lub bez kosza. jeśli kosz nie jest używany, wygrabiona trawa będzie równomiernie rozrzucona za maszyną.

MONTAŻ
Montujemy cztery koła na osiach (1 – koło, 2 – podkładka ustalająca, 3 – kołpak). Następnie instalujemy os kół tylnych na spodzie maszyny. Wygięte końce osi należy wpasować w szczeliny w bokach maszyny. Do tego etapu montażu używamy dwóch elementów blokujących (4) i 4 wkrętów z podkładkami (5). Podobnie instalujemy oś kół przednich. Dźwignia regulacji wysokości osi powinna wpasować się w blokadę po prawej stronie. Do tego etapu montażu używamy dwóch elementów blokujących (6) i 4 wkrętów z podkładkami (7). Montujemy uchwyt kabla (8) w dolnym odcinku uchwytu. Dolny odcinek uchwytu wciskamy w odpowiednie otwory w obudowie maszyny. Uchwyt ten blokujemy za pomocą dwóch wkrętów (9). Górny odcinek uchwytu montujemy w odcinku dolnym używając dwóch śrub (10) i nakrętek motylkowych (11). Rozrusznik montujemy w górnym odcinku uchwytu i mocujemy dwoma wkrętami (12). Kabel idący od rozrusznika mocujemy do uchwytu trzema zaciskami (13).
Montaż kosza na trawę wymaga otwarcia klapy. Jego prawidłowe osadzenie polega na dobrym wpasowaniu w szczeliny obudowy.

URUCHOMIENIE
Naciskamy i przytrzymujemy przycisk (14). Jednocześnie wciskamy uchwyt prowadzący (15). Dopiero teraz możemy puścić przycisk (14).

UŻYTKOWANIE
Nóż spiralny można ustawić w jednej z 6 różnych wysokości:
- (16) – pozycja transportowa: 13mm nad podłożem
- (17) – pozycja czyszczenia: 3mm nad podłożem
- (18) – pozycja czyszczenia: na poziomie podłoża
- (19) – aeracja trawnika 3mm od góry
- (20) – aeracja trawnika 6mm od góry
- (21) – aeracja trawnika 10mm od góry.
Należy stosować kable, których parametry nie są gorsze niż parametry kabla gumowego H07 RN-F o średnicy minimalnej 3 x 1,5mm2.

REGULACJA I KONSERWACJA
Maszyna nie wymaga żadnej regularnej konserwacji poza utrzymywaniem w czystości.
Pasek napędowy elementu roboczego jest regulowany. W celu jego regulacji należy zdjąć osłonę paska i obudowę silnika odkręcając pięć śrub (22). Luzujemy śruby regulacyjne silnika i popychamy silnik do przodu, aż pasek zostanie prawidłowo naprężony. Sprawdzamy, czy silnik jest naprężony równomiernie po obu stronach, po czym dokręcamy śruby regulacyjne silnika.

 

Zobacz także: