Aeracja i wertykulacja - na czym to polega?

Zdrowy wygląd trawnika to przede wszystkim zasługa tego, że jego wierzchnia warstwa nie jest zbita i nieprzepuszczalna. Wzrost trawnika w sprzyjających warunkach jest najczęściej intensywny. Zabiegi takie jak: koszenie, podlewanie i nawożenie jeszcze bardziej go intensyfikują. Przy tak dynamicznym rozwoju trawnika dość szybko (czasami już po roku) dochodzi do przegęszczenia jego części podziemnych i, w efekcie, do spadku walorów estetycznych zielonej murawy. Niestety, często zapominamy, że okresowe napowietrzanie gleby, na której rośnie nasz trawnik, decyduje o jego dobrej kondycji. Pojawienie się mchów i innych niepożądanych roślin, spadek przyrostu czy wręcz mniej lub bardziej intensywna zmiana barwy z zielonej na żółtozieloną to symptomy, dzięki którym powinniśmy jak najszybciej pomyśleć o krokach przeciwdziałających takiemu stanowi rzeczy.

Bywa, że pojawienie się na naszym trawniku mchów i innych roślin to efekt niekorzystnego usytuowania (zbyt wilgotne albo suche i kwaśne podłoże) i naszych błędów w jego pielęgnacji (np. nieregularne koszenie, zbyt częste koszenie bez kosza kosiarką nie wyposażoną w funkcję mulczowania, brak zbilansowanego nawożenia).
Wszystkie te sytuacje prowadzą jednak do wspólnego mianownika - trawnik ulega tzw. sfilcowaniu. Tuż przy powierzchni ziemi powstaje gruba, zbita warstwa obumarłych części roślin uniemożliwiająca prawidłową wymianę powietrza i odpowiednie przenikanie wody do gleby. Taki trawnik w sposób oczywisty jest bardziej narażony na wszelkie choroby.

Aby doprowadzić murawę do dobrej kondycji powinniśmy się zdecydować na jeden z zabiegów: aerację bądź wertykulację (najlepiej połączoną z zastosowaniem nawozu do trawnika). Oba zabiegi zwiększają przepuszczalność wierzchniej warstwy trawnika. Aeracja polega na robieniu w murawie pionowych, okrągłych, kilkucentymetrowych otworów, które umożliwiają dotarcie powietrza do korzeni. Zabiegi aeracyjne możemy podzielić na:
- płytkie- powierzchniowe - stosowane na wszystkich trawnikach ozdobnych,
- głębokie - stosowane na wszystkich trawnikach intensywnie użytkowanych.
Wertykulacja jest zabiegiem bardziej agresywnym - polega na wykonaniu pionowych nacięć darni. Nacięcia nie mają charakteru punktowego lecz są dokonywane przez noże tnące, które w ten sposób niszczą filc i rozcinają darń. Po zabiegu wertykulacji można łatwo usunąć resztki filcu a także dosiać trawę, jeśli w określonych fragmentach trawnika jest to wymagane.

Optymalne terminy zabiegów:
- aeracja płytka - czerwiec - sierpień,
- aeracja głęboka - wrzesień,
- wertykulacja - kwiecień - maj (najlepiej po drugim-trzecim koszeniu) i wrzesień - październik.
Trawniki silnie deptane powinny być poddane zabiegom kilka razy w sezonie. Jeśli zdecydujecie się Państwo na zabieg profilaktyczny, najodpowiedniejszym terminem będzie okres wczesnej jesieni.

Czym przeprowadzić zabiegi: